RÁDIO

V září dvatisíce dvacet jedna jsem začal pracovat v Českém rozhlase

Rádio City tak nějak přes dvacet let

I v Kissu jsem byl nějakej časík

I ve Zlíně v AZ rádiu jsem povídal

Az rádio

Kiss

Hitrádio City

ČRo Pohoda